Eerstelijnszorg is zorg in je buurt die direct toegankelijk is. Deze zorg situeert zich tussen de nulde lijn van zelfzorg en zelfhulp en de tweede lijn van ambulante gespecialiseerde zorg of de derde lijn van gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis. 

Eerstelijnszorgverstrekkers

Deze zorgverstrekkers en instanties kunnen vallen onder eerstelijnszorg:

  • de huisartsen
  • de lokale dienstencentra 
  • de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
  • de woonzorgcentra 
  • de verpleegkundigen en vroedvrouwen
  • de centra voor algemeen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen.

Samenwerkingsverband eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)

Als patiënt verwacht je dat je op ieder moment de juiste zorg krijgt en dat de continuïteit van de zorg gewaarborgd blijft. Hiervoor is een goede samenwerking tussen de verschillende lijnen nodig, maar ook tussen de eerstelijnswerkers zelf.  Per regio bestaat er een samenwerkingsverband eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) dat de verschillende zorgaanbieders binnen een bepaalde regio samenbrengt. Door samen te werken, willen deze zorgaanbieders hun dienst- en zorgverlening zo veel mogelijk verbeteren en afstemmen op de behoeften van de patiënten in die regio.  Verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en vrijwilligersorganisaties, die actief zijn in het werkgebied van een SEL, worden eveneens uitgenodigd om lid te worden van een SEL.  

Participatie van patiënten in SEL’s 

Door patiënten te betrekken bij het overleg in de eerste lijn, worden eerstelijnswerkers zich meer bewust van de situatie van patiënten en worden ze attent gemaakt op punten die voor patiënten belangrijk zijn. Door rekening te houden met de knelpunten van patiënten, kunnen zorgverleners meer kwaliteitsvolle zorg op maat van patiënten aanbieden.

Meer informatie over participatie van patiënten in SEL's vind je hier.