Bron: http://www.itg.be/

Ebola in 6 vragen

4 augustus 2014

De recente ebola-uitbraak in West-Afrika eiste al honderden levens. Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veel gestelde vragen over de ziekte. Gedetailleerd reisadvies voor de getroffen landen Guinée Conakry, Sierra Leone en Liberia vindt u op onze reisgeneeskunde-site.

1. Wat is ebola?

Het ebolavirus veroorzaakt een hemorragische koorts met dikwijls een dodelijke afloop. Dit draadvormige virus (of filovirus) is een klassiek voorbeeld van een aan de mens slecht aangepaste infectieziekte die accidenteel overgedragen wordt van dier tot mens, ook wel zoönose genoemd. Er zijn aanwijzingen dat vruchtenetende vleermuizen (o.a. vliegende honden) de natuurlijke gastheer zijn. Het virus ontsnapt grotendeels aan het afweersysteem van de mens, en kan zich daarom ongeremd vermenigvuldigen en toenemende orgaanschade aanrichten.

De klassieke symptomen van een ebolavirusziekte zijn hoge koorts, al dan niet met hoofdpijn, keelpijn, misselijkheid, braken, diarree, en in een later stadium ook bloedingen. Er bestaat geen vaccin, en er is geen specifieke behandeling.

2. Hoe besmettelijk is ebola?

Ebola is een zeer gevaarlijke, maar niet heel besmettelijke ziekte. De kans op overlijden bedraagt meer dan 50%. Besmetting gebeurt enkel via direct contact met bloed of lichaamsvochten (speeksel, zweet, stoelgang, braaksel, sperma, urine, vaginale secreties en menstruatiebloed), of door indirect contact met gebruiksvoorwerpen die besmet zijn met bloed of lichaamsvochten van een ziek persoon. Daarom lopen onvoorbereide gezondheidswerkers, familieleden en andere mensen die in nauw in contact zijn gekomen zijn met besmette of overleden patiënten risico om ook besmet te raken. Er is geen besmettingsgevaar via de lucht of via insectenbeten.

De incubatieperiode (de periode tussen besmettingsmoment en verschijnen van ziekteverschijnselen) kan 2 tot maximaal 21 dagen duren, maar is meestal niet langer dan 7 dagen. Er is geen risico op besmettingsgevaar wanneer besmette personen nog niet ziek zijn. Besmettingsgevaar wordt pas belangrijk enkele na het begin van de ziekteverschijnselen, wanneer het aantal virussen in de lichaamsvochten groot is.

3. Waar komt ebola voor?

Momenteel is er een ebola-epidemie in Guinée Conakry, Sierra Leone en Liberia. Dit is de ergste ebola-epidemie die ooit beschreven is, gezien het hoge aantal ziekte- en sterfgevallen, maar ook omwille van de geografische spreiding. Er zijn in de huidige uitbraak meer dan 700 mensen aan ebola overleden, wat het totaal in 19 uitbraken sinds 1976 op ongeveer 2000 slachtoffers brengt. Toch moeten deze cijfers in perspectief geplaatst worden; er overlijden dagelijks bijvoorbeeld meer dan 3000 mensen aan malaria en zo’n 4000 aan diarreeziekten.

4. Bestaat het risico dat ebola zich ook in België verspreidt?

Hoewel het niet uitgesloten is dat een besmet persoon ook in België belandt, is het hoogst onwaarschijnlijk dat de ziekte zich hier naar anderen verspreidt. Daarvoor is de ziekte niet besmettelijk genoeg en zijn de controlemogelijkheden in Europa voldoende uitgebouwd. In België zijn artsen en ziekenhuizen extra alert op mogelijke symptomen en kan er snel een diagnose gesteld worden.

5. Wat is het reisadvies voor Guinée Conakry, Sierra Leone en Liberia?

Er zijn op dit ogenblik geen reisbeperkingen voor Sierra Leone, tenzij naar de betrokken gebieden diep in het binnenland. De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken raadt aan niet-essentiële reizen naar Guinée Conakry en Liberia uit te stellen of te annuleren, omwille van mogelijke beperkingen in de bewegingsvrijheid van reizigers die kunnen worden opgelegd door de lokale autoriteiten ter indijking van de verspreiding van het ebolavirus.

Volg ter plaatse onderstaande preventiemaatregelen om het infectierisico te beperken:

  • Pas de basisprincipes van goede hygiëne toe.
  • Vermijd contact met bloed en andere lichaamsvochten van besmette of van besmetting verdachte mensen. Vermijd het manipuleren van zaken die mogelijk in contact kwamen met bloed of lichaamsvochten van besmette personen.
  • Vermijd contact met vruchtenetende vleermuizen (o.a. vliegende honden).
  • Vermijd contact met andere dieren, meer in het bijzonder apen.
  • Vermijd contact met “bushmeat”, afkomstig van de jacht op wilde dieren of gestorven door ziekte of verkeer.

6. Wat is het advies voor reizigers die terugkeren uit Guinée Conakry, Sierra Leone en Liberia?

Als u zich ziek voelt binnen 3 weken na verblijf in uit Sierra Leone, Liberia of Guinée Conakry, vraag dan dringend om expert medisch advies en vermeldt daarbij uw reisgeschiedenis. Door een aantal vragen te stellen kan de arts dan uitmaken of u wel degelijk een reëel risico voor ebola heeft gelopen.