icons8 megaphone

Enkele nieuwe regels van de overheid over Voorschriften voor medicatie bij een bezoek aan uw arts. Breng steeds uw identiteitskaart mee. Deze moet ingelezen worden. Zonder id-kaart kunnen we geen voorschriften meer afleveren. Er zijn nog enkele belangrijke weetjes.

 

  

 

Ieder voorschrift moet persoonlijk aan de patiënt worden afgegegeven.
Medicatie voorschriften voor andere personen mag dus niet meer.
Een voorschrift is geen bestelbon. Het moet het gevolg zijn van een onderzoek. 

De nieuwe voorschriften tonen 2 streepjescodes. Een kopie gaat via de cloud naar de apotheker.
Administratieve veranderingen.

 • Het GMD (Globaal Medische Dossier) wordt nu via de computer verlengd. U hoeft een attest niet meer te ondertekenen.
 • Vele speciale terugbetaling van medicatie via de advise.ur kan nu elektronisch aangevraagd worden door uw arts.

Terugbetaling.

 • Sommige patiënten hebben een ziekenfondscode op het vignet dat eindigt op een eentje: bvb 121/121, 101/101, 131/131.
  Zij betalen maar 1 euro op raadpleging in het kabinet van de dokter.
 • Ben je minstens 75 jaar en heb je een eentje als code dan betaal je maar 2 euro op huisbezoek bij u thuis.
 • Patiënten die het statuut hebben van "chronische aandoening" betalen 4 euro voor een raadpleging. Op huisbezoek 37 euro.

Arbeidsongevallen.

 • Werkongevallen zijn steeds een administratieve last voor uzelf, voor de arts, en voor de werkgever.
 • Uw arts vult een formulier van medische aangifte in. De werkgever bezorgt u dit papier
 • Doe steeds ook aangifte aan het ziekenfonds. Laat een formulier "vertrouwelijk" invullen voor de adviseur.
 • Uw arts of het ziekenhuis heeft volgende gegevens nodig
  • uw naam, adres, geboortedatum
  • naam en adres van de werkgever
  • naam en adres van de verzekeringsmaatschappij
  • het polisnummer en evt ongevalnummer.
 • Laattijdige of onvolledige aangifte kan tot gevolg hebben dat u opdraait voor de kosten.

 

Aangifte aan uw ziekenfonfds

 • Bent u werkonbekwaam, dan moet er een aangifte gebeuren aan uw mutualiteit
 • Voorbeeld van een "vertrouwelijke" klik hier